Zemní práce

  • skrývky
  • výkopy základových pasů
  • výkopy základových jam
  • výkopy pro inženýrské sítě
  • terénní úpravy
  • demolice objektů
  • bourání asfaltových a betonových ploch

Všechny práce provádíme formou pronájmu stroje včetně vyškolené obsluhy.