Odvoz stavebních sutí i směsných odpadů

Používáme kontejnery o objemu 4 m3 - 6 m3 - 9 m3

  • odvoz tříděných i směsných stavebních a komunálních odpadů
  • odvoz výkopových zemin
  • odvoz sutí, betonu, asfaltu

Společnost PAVLICA, s.r.o. má oprávnění k nakládádní s odpady na základě rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 7.10.2021. Přidělené IČZ: CZA00627.