777 296 055

Odpady

Tisk Email
  • odvoz tříděných i směsných stavebních a komunálních odpadů
  • odvoz výkopových zemin
  • odvoz sutí, betonu, asfaltu

 

OBJEDNÁVKY A INFORMACE: 777 296 055